Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA)

Gemeentelijke BOA’s 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Wat een BOA mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per BOA.
De gemeente Eersel heeft een aantal BOA’s in dienst die tevens aangewezen toezichthouder zijn voor het team handhaving, waardoor zij ook bevoegd zijn te controleren op overtredingen het bestemmingsplan, illegale bouw of de algemene plaatselijike verordening.

Groene BOA’s

De Politie werkt op milieugebied samen met zogenoemde groene BOA’s. Groene BOA’s werken meestal als jachtopzichter, bos-, duin- of natuurwachter. Zij houden toezicht in de buitengebieden en hebben specifieke kennis van de natuur en de “groene” wetgeving oftewel de Flora en Faunawet.

De groene BOA’s zijn onder andere alert op illegale stroperij, het illegaal vangen van beschermde (roof)vogels, illegaal vissen, het wegnemen van beschermde planten en het ringen van vogels. Tevens hebben zij een belangrijke oog- en oorfunctie. Ze kennen de buitengebieden op hun duimpje en zien en horen veel. Natuurlijk is de politie ook zeer geholpen met informatie van burgers die iets verdachts hebben gezien. Tips kunnen altijd doorgegeven worden aan Politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. 

Samen sterk in Brabant

Wildcrossen in de bossen, afvaldumpingen, stroperij, hennepkwekerijen, illegale lozingen. Het zijn voorbeelden van illegale activiteiten die de natuur en het milieu bedreigen. Om dit te kunnen aanpakken, werken de instanties die toezicht houden in het buitengebied samen. Onder het motto ‘Samen Sterk in Brabant' hebben de provincie, circa 25 gemeenten waaronder de gemeente Eersel, politie, waterschappen, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en terreinbeheerders hun krachten gebundeld in regionale teams.

Met de hulp van inwoners en bezoekers kunnen zij het Brabantse buitengebied mooi, schoon en veilig houden. Als u een verdachte situatie ziet in het buitengebied, kunt u dat melden. Denkt u dat het dringend is, dan belt u 0900-9965432. Als u denkt dat het even kan wachten, vult u dan het meldingenformulier in, maar bellen mag natuurlijk ook. Het klachtenformulier kunt u vinden op www.eersel.nl/melding

Als u weet dat er in Brabant meer dan 3000 vierkante kilometer buitengebied is, dan begrijpt u dat het handhavingsteam en het netwerk niet overal tegelijk kunnen zijn. Zij komen eigenlijk oren en ogen tekort. Uw hulp als bewoner recreant en natuurliefhebber is daarom onmisbaar. Want alleen samen staan we sterk.

Het hangt van de klacht af en de mate van overlast, of er direct actie wordt ondernomen. Sommige klachten moeten meteen worden opgelost, en andere kunnen even wachten. U hoort natuurlijk wat er met uw klacht is gedaan.

Telefoonnummers

  • 112: politie spoed
  • 0900-8844: politie geen spoed
  • SSiB Samen sterk in Brabant 0900-9965432