Als er meer vergunninghouders komen, wat betekent dat als ik op de wachtlijst sta voor een nieuwe woning?

We constateren een steeds grotere druk op de woningvoorraad van de woningstichting. We zijn ons er van bewust dat deze druk effect kan hebben op de wachttijden voor mensen die ingeschreven staan voor een huurwoning. Daarbij komt de verwachting dat de stroom vluchtelingen de komende jaren leidt tot een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. De huidige systematiek, via overleg met de woningstichting de taakstelling realiseren, komt daardoor onder druk te staan. Het college is van mening dat gekeken moet worden naar alternatieven. Door (al dan niet tijdelijk) de beschikbare woningvoorraad te vergroten. Hiervoor is op 15 december door de raad een raadsvoorstel aangenomen.