Gaan leerplichtige kinderen naar school?

Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar een basisschool of school voor voortgezet onderwijs naar keuze, bij voorkeur natuurlijk in het eigen dorp. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun kind. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld wanneer een kind verzuimt, net zoals dat bij andere kinderen gebeurt.

Kinderen in de basisschoolleeftijd die nog geen Nederlands spreken, zullen in eerste instantie naar het Palet in Hapert gaan waar speciaal taalonderwijs wordt gegeven. Zodra zij de Nederlandse taal enigszins machtig zijn, wat bij deze kinderen doorgaans snel gaat, stappen zij over naar de reguliere basisschool in het eigen dorp. Onderwijs is belangrijk, want dat zorgt voor goede kansen op de arbeidsmarkt later en een goede integratie in onze samenleving.