Hoe veel vluchtelingen komen er naar Nederland?

Deze vraag is de laatste tijd veel in het nieuws. En het antwoord is afhankelijk van aan wie je de vraag stelt. Of aan welke politieke partij je de vraag stelt. Terug kijken is gemakkelijker en als we dat doen is er één antwoord met zekerheid te geven: het zijn er beduidend meer dan in de afgelopen jaren. De onderstaande grafiek komt uit een rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en toont het aantal asielaanvragen vanaf 1990.

In de eerste helft van 2016 is het aantal asielaanvragen in Nederland echter flink gedaald. Kwamen er tussen augustus en november 2015 maandelijks nog 5.000 à 10.000 nieuwe asielzoekers naar ons land, sinds april 2016 ligt dat aantal op ongeveer 1.000 per maand. Kijk hier voor de meest recente cijfers.

De lagere instroom van vluchtelingen en de uitstroom van vergunninghouders naar woningen betekent dat er ademruimte ontstaat: op dit moment worden alleen die plannen voor asielzoekerscentra (azc’s) uitgewerkt waar al een bestuursovereenkomst voor is getekend. Het COA komt op 1 september 2016 met een afwegingskader, dat de basis vormt voor een bijgestelde opdracht aan de Brabantse gemeenten. 

Wél moeten de gemeenten onverminderd blijven inzetten op de huisvesting van vergunninghouders om zo doorstroming te bevorderen en ruimte te scheppen in de azc’s.