Kunnen vluchtelingen lid worden van een (sport)verenigingen?

Net als iedere inwoner kunnen vergunninghouders en asielzoekers lid worden van een (sport/muziek)vereniging of bibliotheek. Het zou fijn zijn als leden of vrijwilligers hen hier willen introduceren, zodat ze kunnen integreren en participeren in de lokale gemeenschap. Is er een evenement in het dorp? Nodig de nieuwe bewoners hiervoor uit, leg uit wat onze gewoonten zijn.