Mogen vluchtelingen werken of vrijwilligerswerk doen?

Vergunninghouders die arbeidsgeschikt zijn, krijgen een bijstandsuitkering en zijn verplicht om (naar vermogen) algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken en te aanvaarden. Zij willen waar mogelijk graag een bijdrage aan de Nederlandse samenleving leveren. Wellicht kunt u hen uitnodigen om vrijwilligerswerk te gaan doen bij een instantie waar u zelf betrokken bij bent. Wilt u iemand in dienst nemen, kijk dan op www.vluchtelingenwerk.nl naar interessante regelingen.

Overigens mogen ook asielzoekers (die dus nog geen verblijfsvergunning hebben) 20 uur per week betaald werk doen, mits hier een goed arbeidscontract aan ten grondslag ligt.