Wat als mijn nieuwe buren overlast geven of ongewenst gedrag vertonen?

Vergunninghouders zijn heel erg blij dat ze in ons land mogen wonen. U hoeft dus geen overlast te verwachten. Zoek vooral het contact op, zodat ze zich in uw buurt welkom voelen.

Mocht u toch overlast of ongewenst gedrag ervaren, zoals vuilnis laten liggen, dan kunt u de mensen aanspreken over hun gedrag. Leg bijvoorbeeld uit hoe wij hier afval scheiden en wanneer het wordt opgehaald. Het is vaak onbekendheid! Probeer uit te leggen hoe de gewoonten of regels in uw buurt zijn. Lukt dat niet door taalproblemen of onwil, dan kunt u contact opnemen met de wijkagent. Bij strafbare feiten (vechten, etc) moet u altijd de politie bellen (0900-8844 of 112 bij een noodsituatie).