Wat is AZC?

AZC staat voor Asielzoekerscentrum (ook wel opvangcentrum genoemd). Het is een opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist. Het aanbieden van deze opvang wordt in Nederland gedaan door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.