Wat is COA?

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.