Wat is de status van de wettelijk taak om als gemeente jaarlijks een aantal vergunninghouders te plaatsen?

In de eerste helft van dit jaar moet de gemeente Eersel huisvesting bieden aan 22 vergunninghouders. Inclusief de achterstand van 2015, waarin de taakstelling net niet is behaald, moet voor 1 juli 2016 voor 23 personen een woning worden gevonden. Dit wil niet zeggen dat dit ook 23 woningen zijn, we hebben ook te maken met gezinnen, waardoor er dus meerdere vergunninghouders in één woning worden geplaatst. Voor de tweede helft van het jaar is een extra taakstelling te verwachten van ca. 30 vergunninghouders die ook nog in 2016 moeten worden gehuisvest.