Wat is het verschil tussen een vluchteling en een statushouder?

De term ‘vluchteling’ is in het dagelijks taalgebruik een verzamelnaam voor zowel de mensen die recent ons land zijn binnengekomen als gevolg van mondiale ontwikkelingen als de mensen waarvoor wij als gemeente al verantwoordelijk waren voor de huisvesting. Deze laatste groep is in feite geen vluchteling meer maar een statushouder/vergunninghouder. Het zijn mensen die reeds de  procedure hebben doorlopen en over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning beschikken. De gemeente heeft een wettelijke taak om deze mensen te huisvesten.

Ten aanzien van de nieuwe instroom van vluchtelingen wordt een beroep gedaan op gemeenten om opvang te organiseren. Ten aanzien van de statushouder hebben gemeenten onverminderd de verantwoordelijkheid om huisvesting te organiseren.