Wat voor verschillende opvangmogelijkheden bestaan er?

Grootschalige AZC-locatie

Een asielzoekerscentrum, afgekort AZC (ook wel opvangcentrum genoemd), is een opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist. Dit is een langdurende opvangmogelijkheid voor een grote groep mensen..

Crisisnoodopvang van vluchtelingen

Dit is een kortdurende opvang (3 x 24 uur) voor ongeveer 200 personen. 

Noodopvang voor vluchtelingen

Dit is een opvang voor een grotere groep mensen (vanaf 400 personen), voor minimaal drie maanden. Het COA heeft onlangs aangegeven ook eventueel noodopvang te zoeken voor kleinere groepen mensen (100 tot 200 personen), voor minimaal drie maanden. Deze vorm van opvang is een tussenoplossing, de vluchtelingen wachten op een plek in een AZC, waar ze vervolgens asiel aanvragen.

Huisvesting van statushouders/vergunninghouders

Dit is een woning voor mensen die al de procedure hebben doorlopen en over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning beschikken. De gemeente heeft een wettelijke taak om deze mensen te huisvesten.