Wat is de Participatiewet?

De overheid wil meer mensen aan het werk krijgen. De Participatiewet gaat over economische zelfredzaamheid. Mensen die nu nog gesubsidieerde arbeid verrichten of met een uitkering thuiszitten, moeten zoveel mogelijk aan het werk in reguliere banen.

Zorg, welzijn en sociale zekerheid worden gekoppeld met als doel dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen voert voor de Kempengemeenten veel taken uit op het gebied van zorg, werk en inkomen. Zij krijgen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de Participatiewet.

Op hen kunt u bijvoorbeeld een beroep doen wanneer u werkzoekende bent en merkt dat het door uw beperkingen niet lukt om zelf een betaalde baan te vinden.

ISD de Kempen biedt dus ondersteuning bij het vinden van een arbeidsplaats. Hiervoor werken ze nauw samen met de WVK-groep en het UWV. Samen hebben ze een speciaal servicepunt in het leven geroepen: Kempenplus. De medewerkers van Kempenplus gaan op zoek naar passende matches op de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor werkzoekenden die moeilijk op eigen kracht een baan kunnen vinden en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers waar ze mee uit de voeten kunnen.