Wat is de Wmo?

U kunt bij onze medewerkers Wmo terecht met uw vragen over hulp en ondersteuning. Wij nemen contact met u op nadat wij het ingevulde formulier ontvangen hebben.

De oplossingen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kan blijven wonen. Daarbij kijken wij naar wat u zelf kunt doen en wat uw familie of vrienden kunnen doen. In ieder dorp zijn ook vele vrijwilligers en diverse organisaties actief die misschien kunnen bijdragen aan de oplossing. Als er onderdelen overblijven waarvoor professionele hulp nodig is, zoals hulp bij het huishouden, dagopvang of individuele begeleiding, dan worden deze ingezet.