Eigen bijdrage en CAK

Abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en pgb

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten. De bijdrage in de kosten is vanaf 1 januari 2019 vervangen door het abonnementstarief. U betaalt een abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en pgb. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, hulp bij het huishouden of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen hieronder.  Het abonnementstarief geldt alleen niet voor rolstoelvoorzieningen.

Ingaande 1 januari 2019 is het abonnementstarief maximaal € 17,50 per vier weken
Vanaf 2019 is het abonnementstarief voor iedereen gelijk. Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken, ongeacht het inkomen, draagkracht en het aantal voorzieningen. 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het abonnementstarief wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat vermeld of u het abonnementstarief van € 17,50 per vier weken moet betalen. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen. Het kan enige tijd duren voordat u van het CAK bericht ontvangt en u dit tarief aan het CAK gaat betalen. Voor nadere informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u naar het CAK, telefoonnummer 0800-1925 of website www.hetcak.nl.