Sociale verzekeringsbank (SVB)

De overheid wil een samenleving waar iedere inwoner meedoet en zelf de regie houdt. Ook over de zorg. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente daarvoor een persoonsgebonden budget toekennen.

De SVB staat voor Sociale Verzekeringsbank. Iedereen kan met de SVB te maken krijgen, ook u. De SVB helpt u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. De SVB ziet toe op de toepassing van een persoonsgebonden budget. De SVB beheert deze en keert uit waar u recht op heeft.

De SVB staat voor de budgethouder klaar met informatie, advies en ondersteuning. Zo werken gemeenten en de SVB samen om budgethouders optimaal te ondersteunen.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de website van de SVB