Op dinsdag 15 december heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld die gaan gelden voor de realisatie van een zonnepark ten noordoosten van Wintelre. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat iedereen weet waaraan een zonnepark moet voldoen in dit gebied. Hoe het zonnepark er uiteindelijk uit komt te zien, wordt in overleg met de omgeving verder bepaald. “Wij gaan in gesprek met de omwonenden, de dorpsraad en alle andere inwoners van Wintelre om hun hierbij zoveel mogelijk te betrekken”, aldus wethouder Beex.

Geschikte locaties

In de zomer van dit jaar is het gebied ten noorden van Wintelre samen met een geluidswal langs A67 aangewezen door de gemeenteraad als geschikte locaties voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Eersel wil op deze manier haar bijdrage leveren aan de Regionale Energietransitie. Met het beschikbaar stellen van deze locaties kan ook Eersel haar verantwoordelijkheid nemen in de landelijke duurzaamheidsopgave die is vastgesteld in het klimaatakkoord.

Zonnepark Wintelre

Wethouder Beex is blij dat een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een eventueel zonnepark nu is vastgelegd. “Een eventueel zonnepark moet zeker voor de helft in lokale handen blijven, maar ook de omgeving moet meeprofiteren van de opbrengsten van het park”, aldus Beex. Een zonnepark moet uiteindelijk ook op een mooie manier in het landschap passen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Eersel wil dit in afstemming met omwonenden en inwoners van Wintelre verder vormgeven.

Informatiebijeenkomsten

Begin volgend jaar worden inwoners van Wintelre uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De voorwaarden waarop Eersel de grootschalige opwek van zonne-energie uiteindelijk gaat uitvoeren, worden dan verder toegelicht. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt gekeken naar de manier waarop deze bijeenkomsten worden georganiseerd. De gemeente gaat op een later moment ook nog in gesprek met alle omwonenden over de landschappelijke inpassing van een zonnepark.