Er zijn nog volop kansen voor de kern van Eersel. Er ligt een prachtig agrarisch landschap op loopafstand van de gezellige Markt: het groene hart van Eersel. Een groene wereld die een mooi contrast vormt tot de bruisende gezelligheid op de Markt en levendigheid van de Nieuwsstraat. 

Hagen, houtwallen en groene poorten

Om hier nog meer van te profiteren is herstel van het gebied nodig. Met bijvoorbeeld hagen, houtwallen, moestuinen, kleinschalige landbouw en klein vee kunnen we oorspronkelijke landschappelijke elementen in ere herstellen. En met uitnodigende poorten en of andere mooie markeringen kunnen we het gebied beter zichtbaar maken, zodat we bezoekers kunnen verleiden om te komen genieten van deze groene oase van rust. Zo kan het gebied een prachtige aanvulling worden op het hart van Eersel. 

De gemeente Eersel staat open voor ideeën, wensen of initiatieven. De toekomstige ontwikkelingen moeten dan wel passen binnen het historische en landschappelijke karakter. Voor het laten slagen van dit plan zijn daarom de volgende uitgangspunten van belang:

Bebouwing in balans met groen

Het groen en het oorspronkelijke gebruik zijn onlosmakelijk verbonden met de Markt. Het is belangrijk om alle bebouwing zorgvuldig in het landschap te passen. 
Het gebied is op te delen in drie deelgebieden:

De Nieuwstraat

Hier is eventueel ruimte voor nog een enkel woongebouw. In stijl met de overige villa’s in de straat en vrij in het groen. 

Centraal in het gebied

Hier is ruimte voor kleinschalige bebouwing die past bij het historische karakter. Bebouwing die wel dicht tegen de bestaande bebouwing aan moet komen te staan, zodat het groene hart open blijft. 

De Postakkers en Areven

Hier is meer ruimte voor (vervangende) nieuwbouw, maar compact en vrij in het groen.

Zorgvuldige inpassing parkeren

Parkeren is een aantasting van het groene beeld en past daarom niet bij het groene hart van Eersel. We staan daarom open voor alternatieven voor het centrale parkeerterrein, bijvoorbeeld door de parkeerterreinen net buiten het centrum beter toegankelijk te maken. 

Bij nieuwe bebouwing aan de kant van de Postakkers en Areven willen we het parkeren op een creatieve manier onderdeel laten zijn van de nieuwbouw, zodat het groene beeld overeind blijft. Langs de Nieuwstraat is al voldoende parkeerruimte aan beide zijde van de weg. 

Herstellen hagen en houtwallen

De hagen en houtwallen zijn van groot belang voor de identiteit en biodiversiteit in het gebied. Op het moment dat ze goed onderhouden en niet te hoog zijn, ontstaan er doorkijkjes door het gebied waardoor bewoners en bezoekers het gebied veel meer als één geheel ervaren. Het gebied wordt hierdoor aantrekkelijker en bovendien bevordert het de sociale veiligheid. 

Oorspronkelijke beplanting

Kijkend naar het historische agrarische karakter willen we zoveel mogelijk de oorspronkelijke inrichting herstellen met oorspronkelijke beplantingen en aangelegd en onderhouden door eeuwenoude bewezen technieken.

Breng historische akkers terug

Herstel de oorspronkelijke akkers en tover de versteende terreinen weer om in het groen. Dit kan het gebied een grote aantrekkingskracht geven, zoals ook boerderijen en fruit- en theetuinen steeds meer bezoekers trekken. 

Toeristische trekpleister

Als we de historische akkers weten te koppelen aan een leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een thee- of pluktuin dan kunnen de akkers van Eersel een extra toeristische trekpleister worden. 

Inrichting percelen

Voor de inrichting is het wel belangrijk dat we de langgerekte, smalle akkers behouden en dat ze ook goed zichtbaar zijn aan de noordzijde van het Kerkepad. In het zuidelijke deel geldt dat voor de oorspronkelijke blokvormige akkers.

Struinen van tuin naar tuin

In de akkers van Eersel moet je lekker kunnen struinen. Wandelen over smalle paden voor een ommetje of om je van akker naar akker brengen. Of een aantrekkelijke route die je naar de theetuin leidt of naar de streekmarkt.

Verbinding Nieuwstraat – Markt

Waar mogelijk gaan die paden straks ook over particulier terrein, zoals ook boerenerven vaak zijn opengesteld voor wandelaars. Dit kan zorgen voor een mooie route door het groene hart die je uiteindelijk naar de gezellige Markt brengt, zodat niet langer alleen het Kerkepad de twee gebieden met elkaar verbindt. 

Duidelijke entrees

Mooie poorten of andere duidelijke markeringen moeten straks voor de herkenbaarheid van het gebied zorgen. Als het voor bezoekers maar duidelijk is dat ze het groene hart van Eersel in lopen. 

Herstel van de doorsteekjes

Zeker vanaf de Markt liggen hier kansen omdat de doorsteken er vaak van oudsher nog zijn. Bovendien krijgen de bezoekers van de horeca nog meer mogelijkheden omdat ze ook aan de achterzijde van de Markt kunnen neerstrijken.