Een Kempische database met mogelijkheden voor stages en praktijkopdrachten, toegankelijk voor alle scholen, bedrijven en jongeren. En meer inhoudelijke ontmoetingen tussen bedrijven, scholieren en docenten rond actuele thema's. Daarmee wil het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij stageplaatsen verbeteren.

Gebrek aan communicatie of miscommunicatie tussen onderwijs en bedrijfsleven blijkt een flinke valkuil voor het matchen van stageplaatsen. Veelal kleinere bedrijven worden hierdoor vaker ‘overgeslagen’ en leerlingen komen tegelijkertijd niet altijd op de juiste stageplek terecht. Dit blijkt uit onderzoek van Fontys-studenten in opdracht van het KOP naar stageplaatsen in het vmbo. Er reageerden 133 bedrijven en vijf middelbare scholen uit de Kempen op een enquête over hun ervaringen rond stageplaatsen.   

Behoefte verbeteren samenwerking 

De grote respons op de enquête geeft de behoefte tot het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs aan. Stages in het vmbo zijn vaak de eerste kennismaking van middelbare scholieren met mogelijke beroepen en bedrijven. De grootste winst voor bedrijven blijkt het leggen van contacten met toekomstige werknemers. Oud-stagiaires blijven na een succesvolle stage bij de bedrijven 'hangen' voor een weekendbaan, en later voor een reguliere baan. 

Vmbo-scholieren zijn echter erg jong zijn als ze stage gaan lopen. Het blijkt daarom extra belangrijk om hen goed voor te bereiden op de stage en de juiste leerling aan het juiste bedrijf te matchen. Met name kleinere ondernemers worstelen geregeld met de begeleiding van de vmbo-scholieren. De jongeren mogen maximaal zes uur per dag werken en vaak niet alle machines in werkplaatsen bedienen.  

De kleinere bedrijven merken tegelijkertijd ook dat de grotere maakindustrie ‘de vijver leegvist’. Docenten benaderen volgens hen vaak ook dezelfde bedrijven om stagiaires te plaatsen. Voor anderen die ook stagiaires willen aannemen is het geregeld lastig de juiste personen binnen een school te benaderen. Een wens van de bedrijven is ook het beter spreiden van de stages in het derde en vierde leerjaar, zodat er meer stageplaatsen beschikbaar komen. Vervoersproblemen spelen in de Kempen nog wel eens een rol, waardoor de scholieren ook nog geregeld de makkelijkste weg kiezen, zoals een stage in het familiebedrijf of dichtbij huis. Vanuit STO-regio Zuidoost-Brabant is daarom al geïnvesteerd in twee busjes, om leerlingen ook makkelijker naar stagebedrijven te kunnen brengen. 

Meet & Match scholieren en bedrijven 

Nu er weer meer mogelijkheden zijn om elkaar fysiek te treffen, gaat het KOP vanuit haar platform KempenTech scholen, bedrijven en leerlingen vaker samenbrengen. Voor de zomer is al de eerste kleinschalige pilot met een Meet & Match gehouden. Hierbij geeft een Kempische ondernemer een inspirerende keynote over werken in het bedrijf en de bedrijfscultuur, waarna ondernemers, scholieren en docenten in gemengde groepjes aan tafels verder praten over stellingen. Dat leverde interessante matches op, die aansluiten bij de resultaten van het onderzoek.  

Zo geven de bedrijven aan dat ze voorafgaand aan de stage persoonlijk kennis willen maken met stagiaires, in plaats van telefonisch of via de e-mail. Zo kunnen ze beter beoordelen of hun bedrijf de beste plek is voor de stagiair. Het KOP wil gezien het succes één tot twee keer per schooljaar een Meet & Match organiseren, steeds bij bedrijven en met leerlingen van vmbo, havo en vwo door elkaar heen. Ook komt er een speciale editie voor leerlingen van het praktijkonderwijs, zodat zij in een rustigere setting kennis kunnen maken met bedrijven die op zoek zijn naar hun talent. De eerstvolgende editie is op 2 december. Het KOP neemt de aanbevelingen uit het onderzoek eind november ook mee naar het bestuur van het Techniekportaal, waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs zitting nemen, zodat ook daar een vervolg gegeven kan worden aan de uitkomsten.  

Workshops over lesgeven en jongeren 

Het KOP organiseert deze week in samenwerking met Jet-Net & TechNet ook twee workshops voor bedrijven en techniekcoaches, die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. Hierin leren de ondernemers hoe ze een goede gastles kunnen geven in het basis- of middelbaar onderwijs of een bedrijfsbezoek kunnen organiseren voor jongeren in de Kempen. Er doen in totaal zo’n 35 ondernemers en techniekcoaches aan mee, ze zijn te gast bij collega-ondernemers Coppens Groep en Imants. Er wordt ook gewerkt met de leskisten die samen met bedrijven en onderwijs het afgelopen jaar door KempenTech zijn ontwikkeld. Deze worden uitgeleend aan scholen en bevatten lesmateriaal over thema’s uit de Kempische maakindustrie.