Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Voor de kom van Vessem is er op dit moment een wijziging van het bestemmingsplan in de maak. Van 19 november tot en met 30 december 2020 ligt het ontwerp ter inzage in het gemeentehuis en digitaal via de website ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kunt u uw mening geven over het bestemmingsplan. Na deze periode stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het bestemmingplan? 

In dit nieuwe bestemmingsplan zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Aanpassingen waarmee we de cultuurhistorische waarden en historische linten van het dorp kunnen behouden. Kenmerkend voor Vessem zijn bijvoorbeeld de Wilhelminalaan en de Jan Smuldersstraat, maar ook bijvoorbeeld de Flinkert en de Kuilenhurk;
  • Vastleggen van enkele ‘groene’ gebieden zodat deze voor het dorp behouden blijven;
  • Afspraken uit het Beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. Dit gaat vooral over de uitstraling van de gebouwen en de gewenste inrichting van de straat en de tuin. 

Meegenomen ontwikkelingen

Huidige plannen

Alle plannen zijn beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor een aantal plannen geldt dat deze niet goed worden weergegeven. U kunt de pdf-versie van het plan opvragen via het formulier op deze pagina.

Formulier opvragen ruimtelijk plan

Als u het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen

Als u het niet eens bent met de plannen dan kunt u tot en met 30 december 2020 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. In deze reactie geeft u uw eigen kijk op dit plan. 

  • Schriftelijk uitsluitend per post, postbus 12, 5520 AA Eersel
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Bas Joosten van team ruimte via (0497)531300.

Alle reacties worden zorgvuldig afgewogen en u ontvangt altijd een antwoord op uw vraag, zodat u weet of uw verzoek wordt meegenomen in de wijziging van dit bestemmingsplan.

Kansenkaart Vessem

Afgelopen najaar heeft de gemeente met inwoners van Vessem een kansenkaart gemaakt voor het centrum van Vessem. Deze voorstellen zijn niet opgenomen in deze bestemmingsplanwijziging, omdat het alleen over kansen en mogelijkheden gaat. Deze voorstellen zijn bedoeld als inspiratie en randvoorwaarden voor initiatiefnemers van mogelijke ontwikkellocaties. Mochten deze plannen concreet worden dan worden hier afzonderlijke procedures voor gevolgd.   

Vervolg

De gemeenteraad neemt binnen twaalf weken vanaf 30 december 2020 een besluit over de ingediende zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna wordt het plan definitief. Als u het vervolgens niet eens bent met dit besluit dan kunt u beroep instellen bij de Raad van State.

Vragen over deze wijzigingen?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om deze wijzigingen in het bestemmingsplan te bestuderen en hier vragen over de stellen als iets niet duidelijk is. Met het formulier kunt u deze vragen rechtstreeks aan team ruimte stellen. 

Heb jij een vraag over het bestemmingsplan? Stel die dan hier!