Besluit van de burgemeester van Eersel tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Eindhoven voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid.

Bekijk besluit