Van 29 november t/m 3 december 2021 vindt er een militaire oefening in onze gemeente plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verkenningsopdrachten moeten uitvoeren. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Schade

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kun je dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort
schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel: 030-2180420
Email: JDVclaims@mindef.nl