U kunt hier een pdf document openen met de nevenfuncties