In 2022 werden in De Kempen kilo's verdovende middelen in beslag genomen. 15 hennepkwekerijen zijn ontmanteld, tientallen aanhoudingen zijn verricht voor het bezitten, vervaardigen of verhandelen van harddrugs, diverse panden werden gesloten, naheffingen werden opgelegd en vele signalen werden gezamenlijk opgepakt. Dit is slechts een greep uit de resultaten. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht ondermijning De Kempen 2022, dat onlangs in de acht gemeenten is gepresenteerd.

Samenwerking met anderen

Veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Daarom werken we op het gebied van integrale veiligheid ook bovenlokaal (op niveau De Kempen en Oost-Brabant) samen om de slagkracht te versterken en kennis en expertise met elkaar te delen.

Het netwerk van samenwerkende partijen is inmiddels groot. Zo werken de acht gemeenten in De Kempen nauw samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Politie, OM, Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), woningcorporaties, bedrijventerreinen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Bruggen slaan

De samenwerking heeft het afgelopen jaar een kwalitatieve ontwikkeling doorgemaakt. Burgemeester Wim Wouters: “Een onderwerp als ondermijning kun je beter samen met omliggende gemeenten aanvliegen. We hebben er allemaal mee te maken. We hebben ons gerealiseerd dat we ons nog beter in moeten zetten op kennis en bewustzijn van onze inwoners op dit gebied. Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van een verdachte situatie”.

Versterking van de weerbare overheid en weerbare samenleving

Naast tal van acties om ondermijning aan te pakken was er aandacht voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zo is onder andere in Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Eersel en Waalre een inzet geweest van de ‘bijtende bende’ om de bewustwording rondom milieuschade door drugsafval te vergroten. Verder zijn onder de noemer ‘Veilig ondernemen’ in Veldhoven, Oirschot, Eersel en Bladel voorlichtingsacties gehouden voor ondernemers om signalen van ondermijning te onderkennen en te melden. Tot slot werkten gemeenten zelf onder andere aan het verbeteren van informatiepositie en werden tientallen toezichthouders getraind in het herkennen van ondermijningssignalen.

Melden helpt

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties melden door anoniem contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link). Melden kan ook bij de politie via 0900 88 44.