In de periode van 18 november 2020 tot 6 januari 2021 gaat ook in onze gemeente in de omgeving van Wintelre en Vessem een onderzoek plaatsvinden in de ondergrond voor aardwarmte. In dit seismisch onderzoek wordt door middel van geluidsgolven de lagen en structuren in de ondergrond in beeld gebracht.

Het seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) en wordt uitgevoerd onder leiding van EBN (Energie Beheer Nederland). Het doel van SCAN is om data te verzamelen waarmee, onder andere, gemeenten de komende jaren nauwkeuriger in kunnen schatten waar de ondergrond mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Om daarna tot een lokale ontwikkeling van aardwarmte te komen zal altijd aanvullend onderzoek nodig zijn. Aardwarmtewinning vormt geen onderdeel van SCAN. 

De directe omgeving kan iets merken van het seismisch onderzoek.

Planning werkzaamheden

  • 18 november – 24 december: landmeters beoordelen de onderzoekslijn en zetten piketpalen voor de boorploeg uit
  • 23 november – 17 december: de boorploeg gaat met tractoren het land in om de gaten te boren
  • 25 november – 4 januari 2021: de schietmeester gaat het veld in om de ontplofbare materialen te detoneren
  • 27 november – 6 januari 2021: de geofoons worden uit het veld gehaald

Onderzoek  aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Mocht u algemene vragen hebben, dan kunt u op onze website www.scanaardwarmte.nl meer informatie over het programma vinden. Ook vindt u daar een korte film over seismisch onderzoek. Indien u verdere informatie wenst of anderszins vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar elly.klut@ebn.nl of info@scanaardwarmte.nl