Op 12 oktober openden de wethouders uit de gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden de ‘mobiele spot’ bij het Pius X-College in Bladel. De mobiele spot is een rijdende ontmoetingsplek voor jongeren, opgezet door deze gemeenten. De bus is compleet uitgerust met sport- en spelmateriaal en wordt ingezet door de jeugdcoaches uit de Kempengemeenten. Jongeren kunnen gratis gebruik maken van alle faciliteiten van de mobiele spot.

De locaties

De mobiele spot is elke maandagmiddag te vinden op het Pius X-College in Bladel en elke donderdagmiddag bij de Groote Aard in Eersel. Daarnaast wordt de mobiele spot ingezet in verschillende kernen in de Kempengemeenten en bij evenementen. De locaties worden verder aangekondigd via de website www.kempenbranie.nl en het Instagram account @mobilespotdekempen.

#Kempenbranie

De mobiele spot komt voort uit #Kempenbranie: een aanpak die inzet op het positief beïnvloeden van jongeren en hun omgeving. Het doel van #Kempenbranie is dat jongeren in de Kempen beter in hun vel komen te zitten. De aangesloten gemeenten ondernemen acties om het middelengebruik (alcohol, drugs) terug te dringen en activiteiten te stimuleren die het welzijn van de jongeren bevorderen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren voldoende zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Dat voorkomt verveling!