Het zijn voor veel ondernemers uitdagende tijden en de aanscherping van de maatregelen ten gevolge van de 2e golf van het coronavirus maken dat het einde nog niet echt in zicht is. Er zijn al diverse artikelen over financiële regelingen op de gemeentelijke website en social media geplaatst. De uitvoering daarvan is in handen van het ondernemersloket van KempenPlus.

Er zijn diverse financiële ondersteuningsmaatregelen van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.kempenplus.com.

Wethouder Leon Kox van economische zaken, de overige collegeleden en de gemeentelijke accountmanager bedrijven zijn begaan met het lot van de Eerselse ondernemers. Daarom doen zij er alles aan om hulp te bieden, waarbij de landelijke en regionale richtlijnen worden gerespecteerd. De belangen van goed functionerende Eerselse ondernemingen wordt onderschreven. Door samen te werken, door zowel ondernemers, inwoners als de gemeente, kunnen we de economische gevolgen van de corona-crisis overwinnen. Of het nu gaat over de horeca, de recreatiebranche, de winkeliers of andere ondernemers. De vereiste “1.5 m-afstand” en het aantrekken van klanten, is daarbij vaak moeilijk te realiseren. Maar we weten dat veel ondernemers daar, voor zover mogelijk, creatief mee om gaan.

De gemeente roept haar inwoners op solidair te zijn met de lokale winkeliers en zoveel als mogelijk “lokaal te kopen”, zeker nu Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staan. We moeten het samen doen en dat geldt voor elk kerkdorp van onze gemeente. Zo kunnen we de bestaande winkelvoorziening in onze gemeente in stand houden.

Wij wensen alle ondernemers het allerbeste en veel creativiteit toe. 

Voor nadere informatie over de corona-maatregelen en -voorzieningen verwijzen wij naar www.eersel.nl/corona. Ook kunnen zij desgewenst contact opnemen met de gemeentelijke accountmanager bedrijven, Hans van Asten, bereikbaar onder telefoonnummer (0497)531300 of via het mailadres h.vanasten@eersel.nl

Ook kunt u via het reguliere nummer van het gemeentehuis (0497)531300 voor een persoonlijk gesprek contact opnemen met wethouder Leon Kox.