Gemeente Eersel heeft 92,37 fte in dienst. De organisatie bestaat uit drie afdelingen en een staf.  De afdelingen zijn  Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Dienstverlening. Binnen deze afdelingen werken collega’s samen in teams voor de verschillende vakgebieden.

Gemeentesecretaris

In gemeente Eersel ondersteunt de gemeentesecretaris het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

Staf

De staf bestaat uit:

 • Communicatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Controlling 

Bedrijfsvoering

Afdeling Bedrijfsvoering heeft vier teams:

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Secretariaat
 • Facilitair

Ontwikkeling

Afdeling Ontwikkeling heeft drie teams:

 • Ruimte
 • Welzijn
 • Innovatie en duurzaamheid

Dienstverlening

Afdeling Dienstverlening heeft vier teams:

 • Gemeentebalie
 • Buitendienst
 • Uitvoering en beheer
 • IBC