De rupsen hadden door de kou in april en mei een trage start, maar door de hogere temperaturen is hun ontwikkeling nu in een stroomversnelling gekomen. De rupsen die nu in het vierde larvestadium zitten, beginnen binnenkort aan de bouw van de karakteristieke nesten. We verwachten dat de eerste nesten binnenkort zichtbaar worden. De echte overlastperiode is naar verwachting vanaf eind juni tot in juli. 

Wegzuigen

Vanaf nu is het in ieder geval bij eikenbomen weer opletten op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen en eventuele blootstelling aan brandharen. Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten hoe groot de plaagdruk en eventuele overlast zal zijn. Dat wordt pas duidelijk als de nestvorming al enige tijd aan de gang is. Natuurlijk gaan we weer zoveel mogelijk nesten wegzuigen. Heb je een nest gespot, in bomen die van de gemeente zijn laat het ons dan weten via onze meld- en herstellijn. Kijk op eersel.nl/eikenprocessierups voor meer informatie.  

Blijvertje

De eikenprocessierups maakt net als andere overlastgevende insecten zoals de wesp, de mug of de teek onderdeel uit van onze natuur. De rups voelt zich thuis in het veranderende klimaat. Dat we dus rekening met dit rupsje moeten gaan houden, staat vast. Uiteraard doen we er ook dit jaar in Eersel weer van alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De ervaringen van de afgelopen jaren wijzen erop dat de oplossing het beste gezocht kan worden in de natuur zelf, dus daar blijven we aan werken.

Biodiversiteit

We zetten dan ook steeds meer in op het bevorderen van de biodiversiteit: we zorgen voor een verbetering van de leefomgeving van natuurlijke vijanden van de rups. Dat doen we bijvoorbeeld door het plaatsen van vogelhuisjes, door andere beplanting neer te zetten en we zoeken naar manieren om onze bermen natuurlijker te maaien. Ook jij kunt helpen door één of meerdere vogelhuisjes in je tuin hangen, of bepaalde bloemen te planten in je eigen tuin. Zo komt er in de hele gemeente meer variatie in bloemen en kruiden die natuurlijke vijanden aantrekken en zijn er genoeg plekken waar zij kunnen schuilen.