Predicaat Bewijs van Verdienste voor Toon van de Ven

Zaterdag 15 juni ontving Toon van de Ven het Predicaat Bewijs van Verdienste van burgemeester Wim Wouters.

Het Predicaat Bewijs van Verdienste van de gemeente Eersel wordt toegekend als een blijk van waardering en dankbaarheid aan personen die zeer bijzondere verdiensten of prestaties voor de gemeenschap leverden. Dit kan zijn op sociaal-, cultureel-, of sportgebied, of een ander gemeentelijk terrein. 

Toon van de Ven heeft zich enorm ingezet voor de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), atletiekvereniging DES, Broederschap Bedevaart Eersel-Werbeek, de R.K. Parochie Sint Willibrordus, de Vastenactie in Eersel en de Goede Doelenweek. Een indrukwekkende lijst van verdiensten. Toon wordt geprezen om zijn bescheidenheid, positiviteit en vermogen om mensen met elkaar te verbinden. Hij is een graag geziene persoon in de gemeenschap waarop iedereen kan rekenen!

Gefeliciteerd met deze onderscheiding!