4 april 2022 start de gemeente in samenwerking met Maasdonks Wegenbouw B.V. met het woonrijp maken van Hoeksen Bogt. Het gaat om het gedeelte tussen de Sint Janstraat en Sandakker.

Ontwerp

Op de afbeelding zie je het ontwerp van de definitieve inrichting. De verhardingen bestaan uit gebakken klinkers en worden in diverse verbanden aangelegd, zodoende worden de voetpaden, inritten en wegen zichtbaar. Naast de verhardingen worden ook groenvoorzieningen aangelegd en wordt de openbare verlichting geplaatst. De werkzaamheden zullen naar verwachting zeven weken duren, mits de weersomstandigheden het toelaten. 

Wegomleiding

De kruising Sint Janstraat/Hoeksen Bogt zal bij de start van de werkzaamheden op 4 april worden afgesloten voor doorgaand verkeer, gedurende de afsluiting is er een verkeersomleiding.

Duizel Noord fase 2

De noordelijke helft van Duizel Noord wordt door projectontwikkelaar Reuvers ontwikkeling & bouw in de toekomst woonrijp aangelegd. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst het bouwverkeer van Duizel Noord fase 2 aan de noordzijde blijft, wordt het plan opgesplitst in twee delen met een tijdelijk verankerd hekwerk. Het hekwerk zal vóór start bouwrijp maken van fase 2 worden geplaatst. 

Contact en informatie

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Joep van Lith via (0497)531300 of via j.vanlith@eersel.nl.