Wat is het?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij het gemeentelijk Meldpunt Wvggz.

 

Hoe werkt het?

In de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie en zorgorganisaties met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zoals bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis en raakt iemand erg in de war, dan kan het zo zijn dat iemand verplichte zorg nodig heeft.

Verplichte zorg kan een opname in een ziekenhuis zijn, maar ook verplichte begeleiding of medicatie. Belangrijk om te weten is dat verplichte zorg alléén in uiterste gevallen kan worden ingezet, de inzet van verplichte zorg is dan ook erg zeldzaam. Er wordt altijd gezocht naar een vrijwillige oplossing.

De Wvggz vervangt de ‘Wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen’ (Wet bopz). In de wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn of haar naasten inspraak hebben in de behandeling, wanneer er een besluit tot verplichte zorg is genomen. De Wvggz maakt het daarnaast mogelijk dat een verplichte behandeling ook thuis kan plaatsvinden.

Wat moet ik doen?

U kunt een melding doen bij de gemeente als er zorgen zijn over iemand naar aanleiding van een psychische stoornis. De gemeente onderzoekt dan of verplichte zorg nodig is.

Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dat kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Ook moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg
  • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft

Wanneer uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat verplichte zorg waarschijnlijk nodig is, stuurt de gemeente de bevindingen naar het Openbaar Ministerie. Vervolgens neemt de Officier van Justitie een beslissing over het inzetten van verplichte zorg.

In de Kempen wordt het meldpunt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK (Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten). 

Heeft deze informatie je geholpen?