Hoeveel mensen komen er in het STG kantoor wonen?

Er kunnen 100 mensen wonen. 

Hoe is de samenstelling van de groep?

Er zullen gezinnen worden opgevangen en daarnaast vrouwen met kinderen

Hoe lang zullen zij daar verblijven?

Het pand is voor 2 jaar beschikbaar tot 31 december 2024. Er kan eventueel per twee maanden verlengd worden als de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op de voormalige locatie van Wintermans tegen zit. Hier gaat de projectontwikkelaar BPD voorlopig niet van uit

Wat moet er allemaal gebeuren voordat er in het kantoorpand gewoond kan worden?

De kantoren worden tot woonunits verbouwd. Er komen twee centrale keukens en een centrale wasgelegenheid. Daarnaast zullen een recreatieruimte en voorzieningenruimte met wasmachines worden gecreëerd. Op het buitenterrein wordt parkeerruimte en recreatieruimte ingericht.

Er zijn geen woonfaciliteiten zoals keukens en douches, hoe wordt dat geregeld?

De komende maanden zal er worden verbouwd en zullen deze voorzieningen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de bewoners hier gezamenlijk gebruik van maken.

Hoe is de veiligheid van de mensen gewaarborgd, het is nu een kantoorpand?

Er is een vergunning aangevraagd om de bestemming te wijzigen van kantoor/industrie naar wonen. Daarnaast zal de brandweer voor, tijdens en na de verbouwing monitoren en toetsen of het pand veilig gebruikt kan worden. 

Wat moet ik doen als ik overlast ondervind?

Afhandeling van klachten omtrent overlast gaat niet anders dan normaal (overlast buren bijvoorbeeld). Eerst mogelijk contact zoeken met de aanwezigen in het pand zelf. Er is dagelijks begeleiding in het pand aanwezig. Je kunt contact opnemen om de overlast te bespreken. 

Wat gebeurt er na twee jaar met het pand?

Na deze periode wordt het pand gesloopt en gaat projectontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) op deze locatie een nieuwe woonwijk ontwikkelen. 

Wat gebeurt er na twee jaar met de vluchtelingen als het pand gesloopt wordt en de oorlog nog voortduurt?

Het is niet te voorzien hoe lang de oorlog nog voortduurt. Indien er na twee jaar nog steeds behoefte is aan opvang, zullen we dan opnieuw op zoek gaan naar een passende oplossing. Er is bewust nu voor een locatie gekozen die twee jaar beschikbaar is, om niet onnodig te ‘slepen’ mensen die toch al ontheemd zijn.

Als de oorlog eerder dan die twee jaar voorbij is, komen er dan asielzoekers in het kantoorpand?

Het pand wordt nu geschikt gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen. Als de oorlog eerder eindigt, dan gaan we opnieuw in overleg over de bestemming van het pand. Mogelijke wijzigingen in het gebruik van het pand worden tijdig met omwonenden gecommuniceerd.