Wat is het?

Via een raadsinformatiebrief, ook wel RIB genoemd, verstrekt het college informatie aan de raad. Via de button op deze pagina kom je op een pagina met meerdere overzichten zoals de al eerder genoemde raadsinformatiebrief, maar ook de amendementen, de besluitenlijsten, de moties, de schriftelijke vragen en de toezeggingen.

Naar de overzichten(externe link)