De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen aan de inrichting van de Rekenkamercommissie.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie doet, namens de gemeenteraden, onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en het werk van de gemeentebesturen. De Rekenkamercommissie ondersteunt daarmee de gemeenteraden bij hun controlerende taak.

De Rekenkamercommissie stelt vragen als:

  • Bereiken we wat we willen bereiken?
  • Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten?
  • En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving?

Onafhankelijk

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de politiek. De gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, medewerkers en zelfs inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de Rekenkamercommissie besluit uiteindelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit H.W.A.M. (Hein-Willem) Vlemmix (voorzitter) en H.J.J.M. (Harry) Smeets (plaatsvervangend voorzitter). 
U kunt de Rekenkamercommissie bereiken via de griffie van Bladel via rekenkamercommissie@bladel.nl of (0497)361636.

Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie

De heer Vlemmix is naast zijn voorzitterschap van de Rekenkamercommissie ook senior business controller van de gemeente Eindhoven.
De heer Smeets is naast zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie ook strategisch adviseur/ beleidscontroller van de gemeente Venlo, voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Beesel, voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe, lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Berg en Dal en lid van de gemeenteraad in de gemeente Heumen.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie(externe link)