Wat is het?

Ervaart u al een tijdje problemen bij het verplaatsen in en om uw woning? En u heeft een rolstoel voor een langere periode en meerdere malen per week nodig? Dan is een rolstoel via de Wet maatschappelijke ondersteuning misschien een geschikte voorziening voor u.

Voor levering van rolstoelen hebben de Kempengemeenten een contract afgesloten met leverancier Welzorg. Als u een rolstoel van de gemeente in bruikleen verstrekt krijgt, ontvangt u deze na ondertekening van de bruikleenovereenkomst van Welzorg.

Indien u een andere leverancier wenst, bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig hebt die niet in het voorkeurspakket zit, kunt u een pgb aanvragen voor het aanschaffen hiervan.

Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft, verwijzen wij u naar:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb.

Voorwaarden pgb

Als u in aanmerking wilt komen voor een pgb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

Wilt u meer informatie over deze voorziening neem dan contact op met de gemeente via het formulier op deze pagina.

Heeft deze informatie je geholpen?