Voldoende sociale huurwoningen. Daar tekent wethouder Steven Kraaijeveld voor. Afgelopen week tekende hij samen met de andere Kempengemeenten de prestatieafspraken met WSZ. Samen met de Kempengemeenten en de Huurdersraad werkt WSZ aan de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Samen met alle partijen gaat WSZ investeren in het verder verduurzamen van woningen en in de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. “Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk niet haalbaar zijn”, beaamt Kraaijeveld.

Plannen

WSZ maakt samen met Eersel en de andere Kempengemeenten plannen om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Zo gaat WSZ proberen huurders door te laten stromen vanuit de sociale huur naar een koopwoning. Daarnaast gaan we samenwerken met tijdelijke woonprojecten zoals bijvoorbeeld verplaatsbare woningen. Verder komen er in heel de Kempen nieuwe sociale huurwoningen en maken we plannen voor nieuwbouw voor de jaren daarna. We blijven ook in 2023 intensief samenwerken in de aanpak van overlast. En zoeken we elkaar op in onze strijd tegen eenzaamheid. Samenwerken is in alles cruciaal.

Renoveren en verduurzamen

WSZ gaat ook verder met verduurzamen van de woningvoorraad. Stap voor stap. WSZ begint de komende jaren met de seniorenwoningen. De woningen worden weer geschikt gemaakt aan de eisen die we vandaag-de-dag aan woningen stellen. Op het gebied van toegankelijkheid en volgens de huidige duurzaamheidseisen. Daarnaast kijken we ook samen naar de mogelijkheden om delen van wijken gasloos te maken. Zo zorgen we er samen voor dat ook onze huurwoningen klaar zijn voor de toekomst.

Op de foto zie je Chris Theuws en Steven Kraaijeveld