Na het vooronderzoek zijn de meest succesvolle varianten verder onderzocht. In totaal zijn er vier verschillende scenario’s uitgewerkt en in kaart gebracht.

Wat als we de mogelijkheden van het gebied centraal stellen?

Bij de gebiedsgerichte aanpak is gekeken naar alle wensen en mogelijkheden die het hele traject biedt. Van het bewonersinitiatief in Hapert tot geluidsschermen bij Duizel, De Hees en Oeienbosch. Maar ook naar de mogelijkheid om de ongebruikte ruimtes langs de afritten vol te leggen met zonnepanelen.

Wat als we het terugdringen van geluid centraal stellen?

In dit scenario is vooral gekeken naar de mogelijkheden van het traject als we vooral geluidsoverlast willen terugdringen. De nadruk in dit voorstel ligt dus vooral op twee meter hoge geluidsschermen ter hoogte van Eersel-Duizel, De Hees in Steensel en ter hoogte van Oeienbosch. Op de afritten en een aantal geluidsschermen zijn zonnepanelen ingetekend.

Wat als we het opwekken van energie centraal stellen?

In dit scenario staat de energie opwek centraal. Alle mogelijkheden die het traject biedt zijn in kaart gebracht. Ook de gewenste geluidsschermen worden in dit scenario zoveel mogelijk ingezet voor de grootschalige opwek van zonne-energie. Dit varieert van de zonnevelden in Bladel en zonnevelden langs de zuidkant van de A67, tot zon op water en het benutten van de geluidsschermen voor zonnepanelen. 

Wat als we voordelen die het oplevert centraal stellen?

In dit scenario zijn alle bijkomende kansen en mogelijkheden in kaart gebracht. Zo kan het zonneveld in Duizel bijvoorbeeld gecombineerd worden met de aanleg van een aantrekkelijk park. Dit zorgt voor een groene entree van Duizel, maar biedt ook mogelijkheden mooie ommetjes in het gebied. Bij meerdere zonnevelden is ruimte voor groen om de panelen aan het zicht te onttrekken en dat biedt natuurlijk ook weer kansen voor recreatie. 

Verder kan bij de ongebruikte ruimte langs de afritten van de A67 bijvoorbeeld olifantengras geplant worden om fijnstof op te vangen. Hiermee kunnen we ook de uitstoot van CO2 terugdringen en dus een bijdrage leveren aan ons klimaat. Al deze bijkomende voordelen zijn hier in kaart gebracht. Uit deze vier scenario’s is vervolgens één voorkeursscenario samengesteld.

Het voorkeursscenario

In het voorkeursscenario hebben we van alle scenario’s de beste elementen genomen en die samengebracht tot een voorkeursscenario. Op het kaartje zien we een geluidscherm tussen Duizel en Eersel, met aan de Duizelse kant zonnepanelen op het scherm. De afrit bij Eersel is vol gelegd met zonnepanelen en bij de Hees kunnen we een geluidscherm plaatsen. Dat scherm kunnen we aan de achterkant beplanten met klimplanten. Als je dan langs de Kunstroute ’t Groene Lint loopt, kijk je niet uit op een metershoog scherm, maar op groene planten. Bij Oeienbosch kiezen we voor een geluidswal, die we beplanten met bomen en waar we eventueel een wandelpad overheen laten lopen. 

Verder hebben we voor het voorkeursscenario ook gekeken naar een mogelijk zonnepark van 2 hectare langs de snelweg. Dat staat niet ingetekend, omdat we nog moeten besluiten waar dat zou moeten komen en hoe dat eruit zou moeten komen te zien. 

Wat levert het voorkeursscenario op?

Als we alle elementen op het grondgebied van Eersel uit het voorkeursscenario bij elkaar pakken, dan gaan de zonnepanelen 5400MWh aan energie opwekken. Voor geluidwering zien we dat 700 woningen minder geluid van de A67 gaan krijgen. Maar de A67 is niet de enige bron van geluid natuurlijk. Als we kijken naar het totale geluid van alle bronnen, dan gaan 300 van deze woningen minder geluidsoverlast ervaren.