Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, boeren, bedrijven en overheden. Actie is daarom nodig. De Dommel heeft hiervoor een subsidie voor klimaatbuffers.

Dit is een klimaatbuffer

Klimaatbuffers geven regenwater de kans in de grond te zakken en zo het grondwater aan te vullen. Bij hevige regen kan een klimaatbuffer helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Het waterschap moedigt de aanleg van klimaatbuffers aan. Hiervoor hebben we een bijdrage ingesteld. Deze bijdrage is bedoeld voor grotere klimaatbuffers. Denk hierbij aan WADI’s, voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.

Hoe kan ik subsidie voor klimaatbuffers aanvragen?

Als je subsidie wilt aanvragen voor het aanleggen van een klimaatbuffer vind je informatie en een aanvraagformulier op de website van Waterschap De Dommel(externe link).