Wat is het?

In 1979 is de Stichting Welzijnsfonds in het leven geroepen doordat de Rabobank Eersel, die toen nog de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank heette, geld ter beschikking stelde ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. De Stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand houden van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in de dorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre door middel van het verstrekken van een financiële bijdrage. In de loop der jaren zijn al veel geldbedragen uitgekeerd aan verenigingen in de gemeente Eersel.

Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een financiële bijdrage is, dat het een bijzondere voorziening of activiteit moet zijn die voor de betreffende vereniging of stichting een extra financiële last betekent en die zonder een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of nauwelijks te organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage voor het stimuleren of het in stand houden van een nieuwe ontwikkeling op sociaal-cultureel terrein in de gemeente Eersel. Belangrijk is tevens het aantal inwoners dat met deze nieuwe activiteit wordt bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en activiteiten van een stichting of een vereniging worden geen bijdragen verstrekt.

De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden ingediend door het bestuur van een vereniging of een stichting. Van bijzonder belang is tevens een begroting van de activiteit of voorziening waar de bijdrage voor gevraagd wordt.

Hoe werkt het?

De commissie maakt de afweging aan de hand van de volgende criteria:

  1. het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in stand houden van sociaal-culturele activiteiten in het werkgebied van de gemeente Eersel
  2. de aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van het jaar waarin de activiteit gepland is
  3. een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage, eigen middelen, e.d.) dient overgelegd te worden
  4. nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn, hebben de voorkeur
  5. de activiteit behoort veel inwoners of een specifieke doelgroep te bereiken
  6. jubilea van goed lopende organisaties zijn een reden tot een bijdrage
  7. het in stand houden van een goed lopende voorziening die anders zou verdwijnen, is een reden tot het toekennen van een bijdrage.

Niet in aanmerking komen: aanvragen voor normaal gebruikelijke uitgaven waarvoor gelden gereserveerd hadden moeten worden.

Wat moet ik doen?

Indienen van de aanvraag

De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze sluitingsdatum ligt vast.

U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Stichting Welzijnsfonds.

Per adres aan de heer Wil van Herk, Laaghuizerweg 5, 5521 LB Eersel, (0497)516402 of w.van.herk1@hetnet.nl

Contact Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel: Postbus 12, 5520 AA Eersel, (0497)531304 of steunpuntvrijwilligerswerk@eersel.nl

Heeft deze informatie je geholpen?