Grondeigenaren of agrariërs kunnen vanaf vandaag een vergoeding krijgen voor aanleg van waterpoelen, bloemrijke bermen of wandelpaden over het boerenland. Of een tegemoetkoming als ze grond voor dit doel beschikbaar stellen.

Brabant is rijk aan natuur. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Bomen, struiken, poelen, bloemenranden en paden geven ons landschap haar eigen unieke gezicht. Goed nieuws dus dat de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ van kracht is gegaan.

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

De nieuwe ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’ (StiKa). Ook in deze regeling werken het waterschap, de provincie en gemeente opnieuw samen. Daar zijn we blij mee, want deze regeling heeft al veel bloemrijke akkerranden, houtwallen en wandelpaden opgeleverd, en daar genieten we allemaal van.

Ben je dus in het bezit van grond en onderhoud je een ‘landschapselement’ of wil je er eentje aanleggen? Kijk dan vooral naar subsidiemogelijkheden die hiervoor zijn. Op de website van de provincie kun je alles lezen over de voorwaarden van de  Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant.