Burgemeester Wim Wouters

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Algemene coördinatie van het beleid
 • Toezicht en handhaving zwaardere criminaliteit / controle inrichtingen, toezicht en handhaving ruimtelijke ordening
 • Representatie
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • GRSK
 • Samenwerking Kempen
 • Overige bedrijfsvoering

Wethouder Eric Beex

 • Dorpswethouder Vessem en Knegsel
 • Wmo en Welzijn en gezondheid
 • Participatiewet (inclusief WSW)
 • Jeugd en onderwijs
 • Vluchtelingen
 • Kunst en cultuur
 • Eindhoven Airport
 • Milieu, klimaat, duurzaamheid en afval en daaraan gekoppelde projecten

Wethouder Léon Kox

 • Dorpswethouder Duizel en Wintelre
 • Economie
 • Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)
 • Toerisme: centrumpromotie, branding en centrummanagement
 • Betrokkenheid en burgerparticipatie: dorps-/wijkcoördinator en right-to-challenge
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Grondzaken / vastgoed
 • Kermis en standplaatsen

Wethouder Steven Kraaijeveld

 • Dorpswethouder Eersel en Steensel
 • Verkeer en mobiliteit
 • Innovatie
 • Financiën
 • Archeologie, cultuurhistorie en monumenten
 • Openbare ruimte (beheer en uitvoering)
 • Toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuur en landschap en daaraan gekoppelde projecten
 • Volkshuisvesting