Veel inwoners voelen zich in meer of mindere mate eenzaam. En dat gevoel komt niet alleen voor bij oudere inwoners. Onder alle leeftijdsgroepen zien we dit terug. De gevolgen van eenzaamheid zijn groot. Daarom pakken we dit thema serieus op. Landelijk én lokaal. ’Eén tegen eenzaamheid’ luidt dan ook de landelijke campagne, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook in de Kempen werken we samen aan eenzaamheid. Op 15 maart vond er een inspirerende netwerkbijeenkomst Eén tegen Eenzaamheid plaats in de Kempen. Deze bijeenkomst bracht professionals en vrijwilligers van meer dan 25 verschillende organisaties samen. Zo hopen we samen de gevolgen en het voorkomen van eenzaamheid beter aan te pakken.

Over de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werden twee ervaringsverhalen gedeeld, waaruit duidelijk naar voren kwam dat eenzaamheid iedereen kan treffen, zelfs als je omringd bent door mensen. Daarnaast deelde Tineke Meeldijk van GGD Brabant-Zuidoost inzichten over hoe eenzaamheid kan ontstaan, hoe groot de groep is die zich eenzaam voelt, en wat de risico’s zijn. Vervolgens gaf ze tips en aanbevelingen die kunnen helpen om eenzaamheid te voorkomen.

Natuurlijk was er tijdens de bijeenkomst ook tijd om te netwerken en kennis uit te wisselen. Deelnemers bespraken manieren om samenwerkingen in de Kempen te versterken en het bestaande aanbod te verbeteren. Wil jij ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid in de Kempen of op de hoogte blijven van initiatieven? Stuur een e-mail naar r.de.louw@ggdbzo.nl

Samen maken we een verschil!