De TONK is een regeling voor mensen die door de coronacrisis hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Die regeling is nu aangepast en uitgebreid waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken. 

Heb je door corona veel minder inkomen gekregen en problemen met het betalen van je huur, hypotheek en andere vaste lasten? Dan kun je misschien een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voor jou?

Je komt in aanmerking voor de TONK als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je hebt door de coronamaatregelen veel minder inkomen dan voorheen. Ondernemers, flexwerkers, mensen met een 0-urencontract, mensen in loondienst die minder uren kunnen werken of ontslagen zijn.
  • Je bent eigenaar of hoofdhuurder van je woning
  • Je hebt geen recht op een andere regeling (zoals een toeslag vanuit het UWV of een WW-uitkering) of hebt
    met deze regelingen nog te weinig inkomen om de noodzakelijke kosten te betalen.
  • Je hebt onvoldoende vermogen om de noodzakelijke kosten te betalen. Het gaat om beschikbare
    geldmiddelen, dus bijv. geen overwaarde van uw woning.

Ben je ondernemer en heb je een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Let op: het volgende verandert zowel voor de eerste als de tweede periode TONK: Aanvragen worden niet
langer afgewezen als er recht is op woonkostentoeslag of huurtoeslag of als de aanvrager woonkostentoeslag
of huurtoeslag ontvangt.

Hoogte uitkering TONK en looptijd zijn aangepast

  • De eenmalige tegemoetkoming voor de periode 1 januari tot 1 juli is verhoogd tot eenmalig € 3.000 of eenmalig € 6.000
  • Ook voor de periode van 1 juli tot 1 oktober is nu een tegemoetkoming beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden op www.kempengemeenten.nl/tonk

(Aan)Vragen

Denk je dat je voor de TONK in aanmerking komt? Vraag deze dan zelf aan vóór 1 november 2021
via www.kempengemeenten.nl/tonk. Vragen? Kijk op de website of bel Kempengemeenten, afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening, Tel: 0497 - 74 55 44, www.kempengemeenten.nl/tonk

Formulier aanvraag TONK

Stappenplan TONK