De gemeente Eersel ziet kansen om de historische en landschappelijke waarde te versterken van het gebied tussen de Markt, de Nieuwstraat, het Areven en Postakkers. Hoe? Dat doen we in samenspraak met omwonenden, ondernemers en iedereen die zich hierbij betrokken voelt.