Het verbod op toeristische reizen geldt ook voor recreatieve daguitstappen van en naar België. Het verbod geldt in beide richtingen.

Enkel voor welbepaalde gevallen is een uitzondering voorzien. Dit moet aangetoond worden met een verklaring op eer en bijhorende bewijsstukken. Deze documenten toon je bij een politiecontrole. Voor een verblijf langer dan 48 uur moet je eveneens een Passenger Locator Form invullen. Dit betekent ook dat je na je thuiskomst verplicht in thuisquarantaine gaat en je tweemaal laat testen (1ste en 7de dag). De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Het verbieden van toeristische reizen en niet-essentiële daguitstappen is belangrijk om de import van buitenlandse virusvarianten te vermijden. De huidige besmettingscijfers liggen bij ons lager dan in de buurlanden, waardoor reizen en grensverkeer extra risico’s inhouden.

In volgende gevallen geldt een uitzondering, waarbij dit telkens strikt moet geïnterpreteerd worden:

  • Strikt professionele redenen (uitsluitend voor de beoefening van de professionele activiteit)
  • Dwingende gezinsredenen (gezinshereniging, partnerbezoek bij een stabiele en duurzaam onderhouden relatie, co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies van aanverwanten/naasten. Dus niet zomaar een familiebezoek)
  • Humanitaire redenen (reizen voor medische redenen en medische behandeling. Bijstand aan een oudere, minderjarige of kwetsbare persoon. Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg)
  • Studiegerelateerde zaken
  • Verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten voor het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn én noodzakelijk zijn (niet voor funshopping, recreatieve uitstappen)
  • Zorg dragen voor dieren
  • Voor juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren
  • Dringende herstellingen voor de veiligheid van een voertuig
  • Om te verhuizen
  • Op doorreis

Als je regelmatig naar het buitenland moet (bijvoorbeeld grensarbeid), dan vul je de verklaring op eer slechts eenmaal in. Je hebt deze uiteraard altijd bij en kan deze steeds tonen bij een politiecontrole.

Meer info: www.info-coronavirus.be