Vanaf 18 januari tot eind 2021 ga je als weggebruiker meer merken van de werkzaamheden aan de Kempenbaan. Een deel van de Kempenbaan en de Locht wordt tijdelijk afgesloten. De weg wordt verbreed en gereconstrueerd. Er wordt een rijbaan afgesloten om vóór het eind van het jaar klaar te zijn.

Door de wegafsluitingen wordt het drukker op andere wegen in en rond Veldhoven en moet er rekening worden gehouden met extra reistijd.

Omleidingen

Je wordt omgeleid over de hoofdwegen, zodat het in woonstraten niet te druk wordt. Maak daarom zo veel mogelijk gebruik van de aangegeven omleidingen. Óók als de aangegeven route niet de kortste is. Tijdens de werkzaamheden letten we er op dat iedereen zich aan de omleidingsroutes houdt en de verkeersdrukte in woonstraten niet te groot wordt.

Tijdens werkzaamheden wordt verkeer omgeleid via de snelweg A67 en de hoofdwegen zoals de Heerbaan, Zilverbaan, Sterrenlaan, Abdijlaan en De Run. We verwachten dat er sluiproutes ontstaan in woonstraten zoals de Nieuwstraat en de Dorpsstraat, waardoor het in deze straten drukker wordt met autoverkeer. Vanuit de Kempen gaan naar verwachting meer auto’s via Knegsel van en naar Veldhoven rijden.

Meer informatie