Vergadering Adviesraad 27 mei 2024

Een afvaardiging van de Adviesraad heeft deelgenomen aan

* de Thematafels Kadernota Geldzorgen
* de opening/onthulling van de WIJ-tafel in Vessem over Dorpsparticipatie en Samen Zorg dichtbij.

Ongevraagd advies voor verlenging dorpsondersteuner Steensel

De Adviesraad heeft besloten ongevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag financiële ondersteuning pilotproject “Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg in Steensel”. De Adviesraad heeft geadviseerd om met name voldoende budgetruimte in 2025 te reserveren om de inzet van de dorpsondersteuner te continueren.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat: Rien Castelijns 
T.06-81321342
E: secretarisasdeersel@gmail.com
WhatsApp: 06-81321342