Op de hoek Postelseweg – Bredasebaan, bij het Laarven in Eersel komt een standplaats voor de verkoop van ijs, koek, zopie en aanverwante artikelen. We hebben één vergunning te vergeven voor deze standplaats die voor vijf jaar in te nemen is. Als er meerdere geïnteresseerden zijn gaan we loten.

Hoe kun je in je belangstelling doorgeven?

Uiterlijk tot en met 9 december 2022 kun je laten weten dat je geïnteresseerd bent in de standplaats door je naam, adres en telefoonnummer te mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl. Ook kun je een schriftelijke reactie sturen naar VTH De Kempen, Postbus 220, 5520 AE Eersel.

Belangstelling doorgegeven, en nu?

Wij registeren een lijst met alle belangstellenden. Bij meerdere geïnteresseerden vindt er een loting plaats op 14 december 2022 om 13.00 uur op het Gemeentehuis van Eersel, Dijk 15 in Eersel. De uitslag hiervan maken we bekend via de mail.

Ben je ingeloot? Dit komt erbij kijken:

Allereerst moet je een aanvraag indienen voor de vergunning van de standplaats. Hoe dat werkt krijg je op dat moment van ons te horen. Let op: bij de aanvraag van de vergunning komen kosten kijken. Zo moeten er legeskosten betaald worden (dit is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid voor het gebruik van hun diensten of producten). Daarnaast maak je gebruik van gemeentegrond, waar je zogenoemde precariobelasting over betaald. Ten slotte is het belangrijk dat je op het moment dat de vergunning wordt verleend, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Anders kun je de vergunning niet krijgen en komt de tweede op de lijst in aanmerking.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met team Vergunningen van afdeling VTH de Kempen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0497) 531 300 of via e-mail vergunningen@kempengemeenten.nl.