Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als inwoner van de gemeente Eersel, kun jij door te stemmen mee bepalen wie er de komende vier jaar over de plannen van de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel beslissen.

Wanneer kun je stemmen?

Op woensdag 15 maart 2023 van 7.30 uur – 21.00 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Anders dan voorgaande twee jaren is het bij deze verkiezingen niet meer mogelijk vervroegd je stem uit te brengen.

Wil je in een andere gemeente stemmen?

Dan heb je een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kun je gaan stemmen in elk stemlokaal binnen de Provincie Noord-Brabant en het werkgebied van waterschap De Dommel. Om een kiezerspas aan te vragen moet je een formulier invullen. Dit formulier kun je aanvragen bij de gemeente of downloaden via onze website www.eersel.nl/verkiezingen . Je kunt een kiezerspas tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur schriftelijk aanvragen, en tot 14 maart 2023 12.00 uur bij team Gemeentebalie. Wanneer je de aanvraag doet, stuur/geef je je stempas mee. Hierna ontvang je van ons een kiezerspas.

Kun je niet zelf stemmen?

Dan kun je een andere kiezer vragen voor jou te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op 2 manieren:

  • Je vult de achterkant van de stempas is, zet je handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van je identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat ook zelf stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
  • Je kunt ook iemand voor jou laten stemmen die niet in de gemeente Eersel woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. Je moet hiervoor een formulier invullen dat je kunt aanvragen bij team Gemeentebalie of downloaden via de website van de Gemeente Eersel. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een vlomachtsbewijs en hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs van jou te laten zien.

Kijk voor meer informatie op onze website www.eersel.nl/verkiezingen, breng een bezoek aan team Gemeentebalie van de gemeente Eersel, of neem telefonisch contact met ons op via (0497)-53130.